สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ

ศูนย์ ใช้งบไปแล้ว (%) PO (%) อัพเดทล่าสุด
สสจ.อุตรดิตถ์ 78.12 3.85 20/6/2560
สสจ.ตาก 48.61 42.43 20/6/2560
สสจ.สุโขทัย 49.70 44.47 20/6/2560
สสจ.พิษณุโลก 44.62 36.49 20/6/2560
สสจ.เพชรบูรณ์ 77.59 11.48 20/6/2560
รพ.อุตรดิตถ์ 88.05 7.17 20/6/2560
รพ.พุทธชินราช 76.64 17.46 20/6/2560
รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 36.18 60.67 20/6/2560
รพ.แม่สอด 98.01 0.00 20/6/2560
รพ.สุโขทัย 49.70 44.47 20/6/2560
รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 88.18 0.00 20/6/2560
รพ.เพชรบูรณ์ 77.59 11.48 20/6/2560
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 49.69 0.00 20/6/2560
วสส. พิษณุโลก 65.70 23.25 20/6/2560
วพบ. พุทธชินราช 44.83 54.16 20/6/2560
วพบ. อุตรดิตถ์ 98.63 0.00 20/6/2560