ระดับวิกฤตทางการเงิน (ไม่รวมงบลงทุน)

จังหวัด ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 อัพเดทล่าสุด
จ.อุตรดิตถ์ 0 0 1 1 19/9/2560
จ.ตาก 0 1 1 0 19/9/2560
จ.สุโขทัย 0 0 0 0 19/9/2560
จ.พิษณุโลก 0 0 0 0 19/9/2560
จ.เพชรบูรณ์ 0 1 1 0 19/9/2560