การส่งงบทดลองของหน่วยบริการ

จังหวัด ส่งงบทดลองแล้ว (%) อัพเดทล่าสุด
จ.อุตรดิตถ์ 22.22 19/9/2560
จ.ตาก 44.44 19/9/2560
จ.สุโขทัย 100.00 19/9/2560
จ.พิษณุโลก 22.22 19/9/2560
จ.เพชรบูรณ์ 36.36 19/9/2560