ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี 2560
26 ธันวาคม 2560
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
487


เอกสารแนบ
  1. กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2560 (TH)
  2. กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2560 (EN)