ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมทำแบบประเมินความสุขบุคลากร(Happinometer)
9 พฤศจิกายน 2561
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
349
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. Happinometer_ManualV.3