สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 อีเมล : healthr2@gmail.com โทรศัพท์ : 055-248-658 โทรสาร : 055-248-658
 
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 ข่าวสาร - เขตสุขภาพที่ 2
 ข่าวสาร - สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 ข่าวกิจกรรม - เขตสุขภาพที่ 2
อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมด   
Previous
  •  8 มกราคม 2562 - ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา RDU-AMR วันที่ 8 มกราคม 2562  (9)
  •  23 พฤศจิกายน 2561 - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 10/2561 (55)
  •  20 พฤศจิกายน 2561 - ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทา... (31)
  •  12 พฤศจิกายน 2561 - ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขา Intermediate care เขตสุขภาพที่ 2 ... (38)
  •  31 ตุลาคม 2561 - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเครือข่ายบริการอนามัยแม่และเด็ก รองรับกลไกการจ่ายแบบเน้นคุณค... (54)
 ระบบสารสนเทศ
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2
 สาธารณสุขนิเทศก์
นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2
 ผู้อำนวยการสำนักงาน
นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2

ผู้เข้าชม 94,612 คน

วันนี้ 73
เมื่อวานนี้ 108
เดือนนี้ 1,612
เดือนที่แล้ว 2,834
ปีนี้ 1,612
ปีที่แล้ว 30,303
ทั้งหมด 94,612
 
 
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 © 2017 Regional Health 2