สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 อีเมล : healthr2@gmail.com โทรศัพท์ : 055-248-658 โทรสาร : 055-248-658
 
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 ข่าวสาร - เขตสุขภาพที่ 2
 ข่าวสาร - สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 ข่าวกิจกรรม - เขตสุขภาพที่ 2
อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมด   
Previous
  •  8 มกราคม 2561 - ติดตามการดำเนินงานงบลงทุน ณ 8 มกราคม 2561 (รพ.เพชรบูรณ์/สสจ.เพชรบูรณ์) (12)
  •  3 มกราคม 2561 - ติดตามการดำเนินงานงบลงทุน ณ 3 มกราคม 2561 (รพ.อุตรดิตถ์/รพ.ศรีสังวร) (8)
  •  28 ธันวาคม 2560 - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 10/2560 (23)
  •  6 พฤศจิกายน 2560 - การประชุมคณะกรรมการ PA ปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 2 (32)
  •  28 กันยายน 2560 - การประชุมฯ แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (22)
 ระบบสารสนเทศ
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2
 สาธารณสุขนิเทศก์
นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2
 ผู้อำนวยการสำนักงาน
นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2

ผู้เข้าชม 64,595 คน

วันนี้ 52
เมื่อวานนี้ 120
เดือนนี้ 1,898
เดือนที่แล้ว 2,417
ปีนี้ 1,898
ปีที่แล้ว 30,926
ทั้งหมด 64,595
 
 
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 © 2017 Regional Health 2