สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 อีเมล : healthr2@gmail.com โทรศัพท์ : 055-248-658 โทรสาร : 055-248-658
 
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 ข่าวสาร - เขตสุขภาพที่ 2
 ข่าวสาร - สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 ข่าวกิจกรรม - เขตสุขภาพที่ 2
อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมด   
Previous
  •  6 พฤศจิกายน 2560 - การประชุมคณะกรรมการ PA ปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 2 (6)
  •  28 กันยายน 2560 - การประชุมฯ แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (4)
  •  20 กันยายน 2560 - การประชุมการจัดทำแผนคำขอ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562 และการ... (63)
  •  20 กันยายน 2560 - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 7/2560 (56)
  •  1 กันยายน 2560 - การประชุมสรุปผลการตรวจราชการระดับกระทรวงกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 2 (56)
 ระบบสารสนเทศ
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2
 สาธารณสุขนิเทศก์
นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2
 ผู้อำนวยการสำนักงาน
นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2

ผู้เข้าชม 59,216 คน

วันนี้ 5
เมื่อวานนี้ 44
เดือนนี้ 1,648
เดือนที่แล้ว 2,524
ปีนี้ 27,445
ปีที่แล้ว 26,964
ทั้งหมด 59,216
 
 
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 © 2017 Regional Health 2