สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 อีเมล : healthr2@gmail.com โทรศัพท์ : 055-248-658 โทรสาร : 055-248-658
  แนะนำหน่วยงาน - โครงสร้างการบริหาร
   
 
 
 โครงสร้างการบริหาร

อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อมูล

 
 
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 © 2017 Regional Health 2