สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 อีเมล : healthr2@gmail.com โทรศัพท์ : 055-248-658 โทรสาร : 055-248-658
  แนะนำหน่วยงาน - คณะผู้บริหาร
   
 
 
 คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 2
 
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2
 
นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2
 
 นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์
นพ.สสจ.พิษณุโลก
นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม
นพ.สสจ.เพชรบูรณ์
นพ.อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์
นพ.สสจ.ตาก
นพ.สมศักดิ์ นุกูลอุดมพาณิชย์
นพ.สสจ.สุโขทัย
นพ.เกษม ตั้งเกษมสำราญ
นพ.สสจ.อุตรดิตถ์
 
นพ.สุชาติ พรเจริญพงศ์
ผอ.รพ.พุทธชินราช
นพ.ทรงวุฒิ ทรัพย์ทวีสิน
ผอ.รพ.อุตรดิตถ์
 
 
 นพ.จรัล  วิวัฒน์คุณูปการ
ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ
นพ.อายุส ภมะราภา
ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย
พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทน์
ผอ.รพ.สุโขทัย
นพ.ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล
ผอ.รพ.เพชรบูรณ์
นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา
ผอ.รพ.แม่สอด
 
 
 
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 © 2017 Regional Health 2