สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 อีเมล : healthr2@gmail.com โทรศัพท์ : 055-248-658 โทรสาร : 055-248-658
  แนะนำหน่วยงาน - คณะผู้บริหาร
   
 
 
 คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 2
 
นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2
 
นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2
 
 นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์
นพ.สสจ.พิษณุโลก
นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม
นพ.สสจ.เพชรบูรณ์
นพ.จรัญ จันทมัตตุการ
นพ.สสจ.ตาก
นพ.ปองพล วรปาณิ
นพ.สสจ.สุโขทัย
นพ.เกษม ตั้งเกษมสำราญ
นพ.สสจ.อุตรดิตถ์
 
นพ.สุชาติ พรเจริญพงศ์
ผอ.รพ.พุทธชินราช
นพ.อายุส ภมะราภา
ผอ.รพ.อุตรดิตถ์
 
 
 นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์
ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ
นพ.สมชาย แก้วเขียว
ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย
พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทน์
ผอ.รพ.สุโขทัย
พญ.โศรยา ธรรมรักษ์
ผอ.รพ.เพชรบูรณ์
นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา
ผอ.รพ.แม่สอด
 
 
 
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 © 2017 Regional Health 2