สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 อีเมล : healthr2@gmail.com โทรศัพท์ : 055-248-658 โทรสาร : 055-248-658
  แนะนำหน่วยงาน - ติดต่อหน่วยงาน
   
 
 
 สถานที่ตั้ง

          สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 เลขที่ 1 ถนนอาทิตย์วงศ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

 
 แผนที่

 
 โทรศัพท์

          055-248-658

 
 โทรสาร

          055-248-658

 
 อีเมล

          healthr2@gmail.com

 
 
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 © 2017 Regional Health 2