สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0238/ ว.822 ลว. 4 พ.ค. 60 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาไต เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 4 พ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 16:30 น.
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
208
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 11 เม.ย. 2560 เวลา 11:50:40 น. 203.157.xxx.xxx
2 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 11 เม.ย. 2560 เวลา 11:52:53 น. 124.122.xxx.xxx
3 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 11 เม.ย. 2560 เวลา 12:13:32 น. 203.157.xxx.xxx
4 ฐิติพร จตุพรพิพัฒน์ สสจ.ตาก 11 เม.ย. 2560 เวลา 12:24:17 น. 203.157.xxx.xxx
5 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 11 เม.ย. 2560 เวลา 13:15:30 น. 110.77.xxx.xxx
6 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 11 เม.ย. 2560 เวลา 13:19:49 น. 203.157.xxx.xxx
7 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 11 เม.ย. 2560 เวลา 13:35:54 น. 61.7.xxx.xxx
8 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 11 เม.ย. 2560 เวลา 13:46:44 น. 182.53.xxx.xxx
9 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 11 เม.ย. 2560 เวลา 14:29:41 น. 203.157.xxx.xxx
10 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 11 เม.ย. 2560 เวลา 14:34:19 น. 180.183.xxx.xxx
11 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 11 เม.ย. 2560 เวลา 15:32:28 น. 110.77.xxx.xxx
12 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 11 เม.ย. 2560 เวลา 15:33:24 น. 61.19.xxx.xxx
13 ณัฏฐชัย เสมา สสจ.เพชรบูรณ์ 12 เม.ย. 2560 เวลา 08:44:38 น. 110.77.xxx.xxx
14 ภาวนา วิมาโน สสจ.สุโขทัย 19 เม.ย. 2560 เวลา 09:42:06 น. 203.157.xxx.xxx
15 ภาวนา วิมาโน สสจ.สุโขทัย 19 เม.ย. 2560 เวลา 09:44:51 น. 203.157.xxx.xxx
16 ปวีณา ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 24 เม.ย. 2560 เวลา 15:50:08 น. 118.172.xxx.xxx