สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ0238/ว1032 ลว. 8 พ.ค. 60 - เชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 18 พ.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
200
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 9 พ.ค. 2560 เวลา 13:54:18 น. 203.157.xxx.xxx
2 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 9 พ.ค. 2560 เวลา 14:06:37 น. 110.77.xxx.xxx
3 นริศรา คล้ายสุวรรณ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 9 พ.ค. 2560 เวลา 14:16:15 น. 124.122.xxx.xxx
4 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 9 พ.ค. 2560 เวลา 14:27:40 น. 203.157.xxx.xxx
5 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 9 พ.ค. 2560 เวลา 14:55:29 น. 180.183.xxx.xxx
6 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 9 พ.ค. 2560 เวลา 15:09:06 น. 182.53.xxx.xxx
7 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 9 พ.ค. 2560 เวลา 16:10:16 น. 61.19.xxx.xxx
8 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 9 พ.ค. 2560 เวลา 16:50:03 น. 203.157.xxx.xxx
9 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 11 พ.ค. 2560 เวลา 08:58:29 น. 110.77.xxx.xxx
10 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:25:26 น. 110.77.xxx.xxx
11 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 11 พ.ค. 2560 เวลา 15:00:11 น. 110.77.xxx.xxx
12 อภิญญา จุติตระกูลชัย สสจ.สุโขทัย 15 พ.ค. 2560 เวลา 16:59:53 น. 203.157.xxx.xxx