สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ0238/ว1031 ลว. 8 พ.ค. 60 - เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) สาขาพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 18 พ.ค. 2560 เวลา 08:30 - 12:00 น.
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
201
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 8 พ.ค. 2560 เวลา 11:45:13 น. 182.53.xxx.xxx
2 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 9 พ.ค. 2560 เวลา 13:42:33 น. 180.183.xxx.xxx
3 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 9 พ.ค. 2560 เวลา 13:50:29 น. 203.157.xxx.xxx
4 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 9 พ.ค. 2560 เวลา 14:07:18 น. 110.77.xxx.xxx
5 นริศรา คล้ายสุวรรณ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 9 พ.ค. 2560 เวลา 14:15:29 น. 124.122.xxx.xxx
6 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 9 พ.ค. 2560 เวลา 14:34:45 น. 203.157.xxx.xxx
7 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 9 พ.ค. 2560 เวลา 14:37:28 น. 203.157.xxx.xxx
8 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 9 พ.ค. 2560 เวลา 14:55:51 น. 180.183.xxx.xxx
9 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 9 พ.ค. 2560 เวลา 15:12:12 น. 182.53.xxx.xxx
10 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 9 พ.ค. 2560 เวลา 16:07:14 น. 61.19.xxx.xxx
11 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 9 พ.ค. 2560 เวลา 16:48:42 น. 203.157.xxx.xxx
12 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 11 พ.ค. 2560 เวลา 08:50:25 น. 110.77.xxx.xxx
13 ณัฐธิกาพ พฤกษิกานนท์ สสจ.สุโขทัย 11 พ.ค. 2560 เวลา 09:47:27 น. 203.157.xxx.xxx
14 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:11:58 น. 110.77.xxx.xxx
15 บุญศักดิ์ อ่อนลิ้ม รพ.แม่สอด 11 พ.ค. 2560 เวลา 12:51:00 น. 180.183.xxx.xxx
16 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 11 พ.ค. 2560 เวลา 14:57:00 น. 110.77.xxx.xxx
17 รชยา กัันต์โฉม สสจ.เพชรบูรณ์ 17 พ.ค. 2560 เวลา 14:17:04 น. 110.77.xxx.xxx