สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ0238/ว1093 ลว. 17 พ.ค. 60 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 25 พ.ค. 2560 เวลา 08:30 - 12:00 น.
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
281
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
1 นางสมจิตร ทองสุขดี สสจ.สุโขทัย 18 พ.ค. 2560 เวลา 10:53:06 น. 203.157.xxx.xxx
2 นายแพทย์วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 22 พ.ค. 2560 เวลา 11:46:39 น. 182.53.xxx.xxx
3 นายปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ โรงพยาบาลสามเงา 23 พ.ค. 2560 เวลา 14:06:35 น. 116.58.xxx.xxx
4 นายรเมศ ว่องวิไลรัตน์ โรงพยาบาลหล่มสัก 24 พ.ค. 2560 เวลา 18:12:26 น. 110.77.xxx.xxx
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 17 พ.ค. 2560 เวลา 12:47:49 น. 203.157.xxx.xxx
2 นริศรา คล้ายสุวรรณ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 17 พ.ค. 2560 เวลา 13:30:33 น. 124.122.xxx.xxx
3 สมาพร ชูแสง รพ.พุทธชินราช 17 พ.ค. 2560 เวลา 13:49:16 น. 61.19.xxx.xxx
4 รชยา กันต์โฉม สสจ.เพชรบูรณ์ 17 พ.ค. 2560 เวลา 14:10:51 น. 110.77.xxx.xxx
5 ณัฐกฤตา หัตถา รพ.อุตรดิตถ์ 17 พ.ค. 2560 เวลา 14:38:54 น. 110.77.xxx.xxx
6 วรรณพร ภู่ทองเกษ สสจ.พิษณุโลก 17 พ.ค. 2560 เวลา 14:54:58 น. 203.157.xxx.xxx
7 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 17 พ.ค. 2560 เวลา 15:53:53 น. 203.157.xxx.xxx
8 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 17 พ.ค. 2560 เวลา 17:11:20 น. 203.157.xxx.xxx
9 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 18 พ.ค. 2560 เวลา 07:52:48 น. 182.53.xxx.xxx
10 อมรรัตน์ สายโส สสจ.เพชรบูรณ์ 18 พ.ค. 2560 เวลา 08:39:41 น. 110.77.xxx.xxx
11 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 18 พ.ค. 2560 เวลา 09:55:53 น. 203.157.xxx.xxx
12 สมจิตร ทองสุขดี สสจ.สุโขทัย 18 พ.ค. 2560 เวลา 10:56:34 น. 203.157.xxx.xxx
13 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 18 พ.ค. 2560 เวลา 14:15:00 น. 116.58.xxx.xxx
14 นฤมล สีใจคำ รพ.แม่สอด 18 พ.ค. 2560 เวลา 15:32:44 น. 180.183.xxx.xxx
15 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 19 พ.ค. 2560 เวลา 11:01:19 น. 61.19.xxx.xxx
16 1 1 รพ.สุโขทัย 22 พ.ค. 2560 เวลา 15:14:03 น. 122.154.xxx.xxx
17 1 1 รพ.สุโขทัย 22 พ.ค. 2560 เวลา 15:25:17 น. 122.154.xxx.xxx
18 1 1 รพ.สุโขทัย 22 พ.ค. 2560 เวลา 15:50:09 น. 122.154.xxx.xxx
19 ณัฐธิกา พฤกษิกานนท์ สสจ.พิษณุโลก 23 พ.ค. 2560 เวลา 12:17:49 น. 203.157.xxx.xxx
20 ณัฐธิกา พฤกษิกานนท์ สสจ.สุโขทัย 23 พ.ค. 2560 เวลา 12:19:32 น. 203.157.xxx.xxx
21 อมรรัตน์ สายโส สสจ.เพชรบูรณ์ 23 พ.ค. 2560 เวลา 18:14:03 น. 110.78.xxx.xxx