สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ0238/ว1489 ลว. 23 มิ.ย. 60 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานออกตรวจประเมินคุณภาพการจัดการการเงินการคลัง (FAI Grading) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 27 มิ.ย. 2560 เวลา 13:30 - 16:30 น.
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
241
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 23 มิ.ย. 2560 เวลา 15:06:40 น. 203.157.xxx.xxx
2 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 23 มิ.ย. 2560 เวลา 15:09:25 น. 180.183.xxx.xxx
3 ณัฐกฤตา หัตถา รพ.อุตรดิตถ์ 23 มิ.ย. 2560 เวลา 15:11:38 น. 110.77.xxx.xxx
4 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 23 มิ.ย. 2560 เวลา 15:13:53 น. 203.157.xxx.xxx
5 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 23 มิ.ย. 2560 เวลา 15:29:30 น. 110.77.xxx.xxx
6 มลฤดี มั่นเหมาะ สสจ.สุโขทัย 23 มิ.ย. 2560 เวลา 16:03:33 น. 203.157.xxx.xxx
7 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 23 มิ.ย. 2560 เวลา 16:09:49 น. 61.19.xxx.xxx
8 พิมประภา มาลาเอี่ยม รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 23 มิ.ย. 2560 เวลา 16:19:55 น. 110.77.xxx.xxx
9 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 23 มิ.ย. 2560 เวลา 16:31:55 น. 124.122.xxx.xxx
10 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 23 มิ.ย. 2560 เวลา 16:35:34 น. 203.157.xxx.xxx
11 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 23 มิ.ย. 2560 เวลา 17:39:09 น. 110.77.xxx.xxx
12 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 23 มิ.ย. 2560 เวลา 18:16:11 น. 61.19.xxx.xxx
13 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 24 มิ.ย. 2560 เวลา 16:14:35 น. 110.77.xxx.xxx
14 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 26 มิ.ย. 2560 เวลา 08:19:31 น. 110.77.xxx.xxx
15 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 26 มิ.ย. 2560 เวลา 08:43:32 น. 110.77.xxx.xxx
16 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 26 มิ.ย. 2560 เวลา 08:57:33 น. 182.53.xxx.xxx
17 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 26 มิ.ย. 2560 เวลา 09:56:22 น. 203.157.xxx.xxx
18 พีรวัส แสงทอง สสจ.อุตรดิตถ์ 9 ก.ค. 2560 เวลา 10:35:03 น. 182.53.xxx.xxx