สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0227/ว2406 ลว. 13 ก.ย. 60 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 7/2560
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 20 ก.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 น.
กลุ่มงานอำนวยการ
158
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 Thoranit Boonkhaeng สสจ.เพชรบูรณ์ 13 ก.ย. 2560 เวลา 13:45:51 น. 110.77.xxx.xxx
2 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 13 ก.ย. 2560 เวลา 13:56:16 น. 203.157.xxx.xxx
3 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 13 ก.ย. 2560 เวลา 14:06:20 น. 27.145.xxx.xxx
4 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 13 ก.ย. 2560 เวลา 14:40:23 น. 203.157.xxx.xxx
5 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 13 ก.ย. 2560 เวลา 14:51:53 น. 61.19.xxx.xxx
6 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 13 ก.ย. 2560 เวลา 14:57:14 น. 180.183.xxx.xxx
7 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 13 ก.ย. 2560 เวลา 15:17:17 น. 122.154.xxx.xxx
8 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 13 ก.ย. 2560 เวลา 15:18:39 น. 203.157.xxx.xxx
9 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 13 ก.ย. 2560 เวลา 15:18:43 น. 203.157.xxx.xxx
10 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 13 ก.ย. 2560 เวลา 15:30:16 น. 110.77.xxx.xxx
11 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 13 ก.ย. 2560 เวลา 16:25:32 น. 122.154.xxx.xxx
12 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 14 ก.ย. 2560 เวลา 09:21:03 น. 110.77.xxx.xxx
13 น้ำฝน เสาศิลา สสจ.พิษณุโลก 14 ก.ย. 2560 เวลา 10:23:25 น. 110.169.xxx.xxx
14 น้ำฝน เสาศิลา สสจ.พิษณุโลก 14 ก.ย. 2560 เวลา 10:23:34 น. 110.169.xxx.xxx
15 น้ำฝน เสาศิลา สสจ.พิษณุโลก 14 ก.ย. 2560 เวลา 10:23:36 น. 110.169.xxx.xxx
16 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 14 ก.ย. 2560 เวลา 11:09:27 น. 110.77.xxx.xxx
17 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 16 ก.ย. 2560 เวลา 10:10:36 น. 182.53.xxx.xxx
18 ธรณิศวร์ บุญแข็ง สสจ.เพชรบูรณ์ 18 ก.ย. 2560 เวลา 14:34:04 น. 110.77.xxx.xxx
19 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 19 ก.ย. 2560 เวลา 08:54:09 น. 203.157.xxx.xxx
20 นฤมล ทิมอุบล สสจ.พิษณุโลก 19 ก.ย. 2560 เวลา 16:04:11 น. 110.78.xxx.xxx
21 เกตุสุดา ฉ่ำแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 19 ก.ย. 2560 เวลา 16:49:56 น. 122.154.xxx.xxx
22 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 28 ก.ย. 2560 เวลา 19:55:02 น. 203.157.xxx.xxx