สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0227/ว345 ลว. 5 ก.พ. 61 - ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกายภาพบำบัดฯ เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2561
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 9 ก.พ. 2561 เวลา 09:30 - 16:30 น.
กลุ่มงานอำนวยการ
295
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 5 ก.พ. 2561 เวลา 15:47:37 น. 203.157.xxx.xxx
2 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 5 ก.พ. 2561 เวลา 15:48:24 น. 203.157.xxx.xxx
3 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 5 ก.พ. 2561 เวลา 15:52:53 น. 180.183.xxx.xxx
4 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 5 ก.พ. 2561 เวลา 15:53:01 น. 122.154.xxx.xxx
5 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 5 ก.พ. 2561 เวลา 16:01:37 น. 110.78.xxx.xxx
6 นริศรา คล้ายสุวรรณ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 5 ก.พ. 2561 เวลา 16:17:08 น. 124.122.xxx.xxx
7 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 5 ก.พ. 2561 เวลา 16:17:28 น. 203.157.xxx.xxx
8 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 5 ก.พ. 2561 เวลา 20:33:28 น. 61.19.xxx.xxx
9 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 6 ก.พ. 2561 เวลา 09:16:34 น. 203.157.xxx.xxx
10 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 6 ก.พ. 2561 เวลา 09:22:43 น. 203.157.xxx.xxx
11 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 6 ก.พ. 2561 เวลา 13:54:56 น. 182.53.xxx.xxx
12 รำพึง ไพศาล รพ.แม่สอด 7 ก.พ. 2561 เวลา 15:50:14 น. 110.169.xxx.xxx
13 นันทนา เอี่ยมรักษา รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 8 ก.พ. 2561 เวลา 15:30:25 น. 124.122.xxx.xxx
14 สุภาพร มูลใจ รพ.เพชรบูรณ์ 26 ก.พ. 2561 เวลา 08:51:34 น. 182.53.xxx.xxx
15 ไตรวิทย์ เมืองอินทร์ รพ.เพชรบูรณ์ 21 ม.ค. 2562 เวลา 13:57:51 น. 118.172.xxx.xxx
16 ปริญญ์์​ วัฒนสุข รพ.เพชรบูรณ์ 4 ก.พ. 2562 เวลา 11:46:47 น. 1.47.xxx.xxx