สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0227/ว507 ลว. 16 ก.พ. 61 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก/กลั่นกรองผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.รพ.สุโขทัย
วันที่ 21 ก.พ. 2561 เวลา 09:00 - 16:30 น.
กลุ่มงานอำนวยการ
342
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 16 ก.พ. 2561 เวลา 15:42:18 น. 203.157.xxx.xxx
2 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 16 ก.พ. 2561 เวลา 15:57:13 น. 61.19.xxx.xxx
3 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 16 ก.พ. 2561 เวลา 16:20:23 น. 122.154.xxx.xxx
4 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 16 ก.พ. 2561 เวลา 16:28:56 น. 180.183.xxx.xxx
5 สุภาพร มุลใจ รพ.เพชรบูรณ์ 19 ก.พ. 2561 เวลา 10:22:50 น. 182.53.xxx.xxx
6 ศุภพิชญ์ ญาณโสภณ สสจ.สุโขทัย 19 ก.พ. 2561 เวลา 11:14:30 น. 203.157.xxx.xxx
7 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 21 ก.พ. 2561 เวลา 10:02:00 น. 203.157.xxx.xxx
8 สุภาพร มูลใจ รพ.เพชรบูรณ์ 26 ก.พ. 2561 เวลา 08:50:18 น. 182.53.xxx.xxx
9 อรณิชชา รอดสิน สสจ.พิษณุโลก 5 มี.ค. 2561 เวลา 15:54:10 น. 203.157.xxx.xxx
10 นันทิยา แก้วจันทร์เพชร สสจ.ตาก 2 เม.ย. 2562 เวลา 10:47:03 น. 203.157.xxx.xxx