คำสั่งราชการ
 
สธ0238/ว2198 ลว. 26 ต.ค. 59 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 2 (แก้ไขเอกสารแนบ)
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
7 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
222
(แก้ไขเอกสารแนบ)
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ฃุติกาญจน์ ทิพย์เพ็ชร สสจ.อุตรดิตถ์ 28 ต.ค. 2559 เวลา 08:43:02 น. 110.77.xxx.xxx
2 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 28 ต.ค. 2559 เวลา 08:57:41 น. 203.157.xxx.xxx
3 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ต.ค. 2559 เวลา 09:25:11 น. 116.58.xxx.xxx
4 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 28 ต.ค. 2559 เวลา 09:34:47 น. 203.157.xxx.xxx
5 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 28 ต.ค. 2559 เวลา 09:40:44 น. 182.53.xxx.xxx
6 ณัฐกฤตา หัตถา รพ.อุตรดิตถ์ 28 ต.ค. 2559 เวลา 09:47:35 น. 110.77.xxx.xxx
7 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 28 ต.ค. 2559 เวลา 10:00:26 น. 110.77.xxx.xxx
8 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 28 ต.ค. 2559 เวลา 11:14:42 น. 61.19.xxx.xxx
9 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 28 ต.ค. 2559 เวลา 13:07:47 น. 180.183.xxx.xxx
10 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 28 ต.ค. 2559 เวลา 15:03:58 น. 112.143.xxx.xxx
11 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 31 ต.ค. 2559 เวลา 09:45:34 น. 203.157.xxx.xxx
12 นรินทร พุฒสลัด สสจ.สุโขทัย 31 ต.ค. 2559 เวลา 12:55:35 น. 203.157.xxx.xxx
13 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 31 ต.ค. 2559 เวลา 12:57:31 น. 203.157.xxx.xxx
14 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 7 พ.ย. 2559 เวลา 15:31:18 น. 203.157.xxx.xxx
15 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 7 พ.ย. 2559 เวลา 15:47:29 น. 182.53.xxx.xxx
16 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 7 พ.ย. 2559 เวลา 15:51:54 น. 112.143.xxx.xxx
17 เทอดศักดิ์ เนียมเปีย สสจ.พิษณุโลก 8 พ.ย. 2559 เวลา 12:35:38 น. 61.19.xxx.xxx
18 นิวัฒน์ ศรีวิจารย์ รพ.พุทธชินราช 8 พ.ย. 2559 เวลา 13:25:54 น. 203.157.xxx.xxx
19 อุดมลักษณ์ เลื่อนศักดิ์ สสจ.พิษณุโลก 28 พ.ย. 2559 เวลา 09:26:14 น. 110.77.xxx.xxx