หนังสือราชการ
 
สธ0238/ว2234 ลว. 1 พ.ย. 59 - ข้อสั่งการรองรับการปรับระบบส่งเสริม บำบัดฟื้นฟูและติดตามผู้ป่วยยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุข
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
1 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
135
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 1 พ.ย. 2559 เวลา 09:16:14 น. 203.157.xxx.xxx
2 อัจฉรา นาคทอง รพ.อุตรดิตถ์ 1 พ.ย. 2559 เวลา 09:38:37 น. 203.157.xxx.xxx
3 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 1 พ.ย. 2559 เวลา 10:13:26 น. 180.183.xxx.xxx
4 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 1 พ.ย. 2559 เวลา 10:39:38 น. 203.157.xxx.xxx
5 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 1 พ.ย. 2559 เวลา 10:59:36 น. 61.19.xxx.xxx
6 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 1 พ.ย. 2559 เวลา 11:08:44 น. 182.53.xxx.xxx
7 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 1 พ.ย. 2559 เวลา 11:41:19 น. 112.143.xxx.xxx
8 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 1 พ.ย. 2559 เวลา 13:28:14 น. 182.53.xxx.xxx
9 จิตติ สาหร่าย สสจ.อุตรดิตถ์ 1 พ.ย. 2559 เวลา 13:29:04 น. 110.77.xxx.xxx
10 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 1 พ.ย. 2559 เวลา 15:29:48 น. 110.77.xxx.xxx
11 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 1 พ.ย. 2559 เวลา 17:16:53 น. 203.157.xxx.xxx
12 นรินทร พุฒสลัด สสจ.สุโขทัย 3 พ.ย. 2559 เวลา 10:38:40 น. 203.157.xxx.xxx