หนังสือราชการ
 
สธ0238/2289 ลว. 9 พ.ย. 59 - ขอเชิญคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวง(คตก.) ปี 2560
เรียน ผอ.รพ.เพชรบูรณ์
9 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
155
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 9 พ.ย. 2559 เวลา 14:44:35 น. 182.53.xxx.xxx