หนังสือราชการ
 
สธ0238/ว2308 ลว. 10 พ.ย. 59 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากลุ่มบริการโรคไม่ติดต่อ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สุโขทัย
10 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
182
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 อัจฉรา นาคทอง รพ.อุตรดิตถ์ 10 พ.ย. 2559 เวลา 14:09:38 น. 110.77.xxx.xxx
2 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 10 พ.ย. 2559 เวลา 14:20:36 น. 203.157.xxx.xxx
3 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 10 พ.ย. 2559 เวลา 14:36:20 น. 61.19.xxx.xxx
4 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 10 พ.ย. 2559 เวลา 14:40:44 น. 203.157.xxx.xxx
5 ชุติกาญจน์ ทิพย์เพ็ชร สสจ.อุตรดิตถ์ 10 พ.ย. 2559 เวลา 15:07:50 น. 110.77.xxx.xxx
6 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 10 พ.ย. 2559 เวลา 15:16:53 น. 203.157.xxx.xxx
7 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 10 พ.ย. 2559 เวลา 15:22:15 น. 203.157.xxx.xxx
8 นรินทร พุฒสลัด สสจ.สุโขทัย 10 พ.ย. 2559 เวลา 15:30:22 น. 203.157.xxx.xxx
9 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 10 พ.ย. 2559 เวลา 15:52:48 น. 110.77.xxx.xxx
10 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 10 พ.ย. 2559 เวลา 15:58:20 น. 180.183.xxx.xxx
11 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 10 พ.ย. 2559 เวลา 16:38:14 น. 112.143.xxx.xxx
12 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 10 พ.ย. 2559 เวลา 16:45:13 น. 182.53.xxx.xxx
13 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 11 พ.ย. 2559 เวลา 08:00:37 น. 182.53.xxx.xxx
14 ปวีณา ศรีสงคราม สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 11 พ.ย. 2559 เวลา 09:52:08 น. 203.157.xxx.xxx
15 ปวีณา ศรีสงคราม สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 11 พ.ย. 2559 เวลา 10:30:59 น. 203.157.xxx.xxx
16 พิมพ์ทิพย์ ยาตรา รพ.พุทธชินราช 14 พ.ย. 2559 เวลา 13:53:29 น. 61.19.xxx.xxx