คำสั่งราชการ
 
สธ0238/ว2555 ลว. 14 ธ.ค. 59 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
15 ธันวาคม 2559
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
232
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 14 ธ.ค. 2559 เวลา 15:41:40 น. 203.157.xxx.xxx
2 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 14 ธ.ค. 2559 เวลา 16:03:33 น. 112.143.xxx.xxx
3 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 14 ธ.ค. 2559 เวลา 16:20:28 น. 110.77.xxx.xxx
4 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 14 ธ.ค. 2559 เวลา 16:22:10 น. 203.157.xxx.xxx
5 ชุติกาญจน์ ทิพย์เพ็ชร สสจ.อุตรดิตถ์ 15 ธ.ค. 2559 เวลา 08:38:26 น. 110.77.xxx.xxx
6 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 15 ธ.ค. 2559 เวลา 08:47:00 น. 116.58.xxx.xxx
7 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 15 ธ.ค. 2559 เวลา 08:58:26 น. 203.157.xxx.xxx
8 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 15 ธ.ค. 2559 เวลา 11:38:26 น. 61.19.xxx.xxx
9 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 26 ธ.ค. 2559 เวลา 11:22:30 น. 110.77.xxx.xxx
10 เมธิณี อินทรเทศ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 18 พ.ย. 2561 เวลา 17:14:44 น. 180.183.xxx.xxx