หนังสือราชการ
 
สธ0238/2581 ลว. 16 ธ.ค. 59 - ขออนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช
16 ธันวาคม 2559
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
124
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 16 ธ.ค. 2559 เวลา 17:54:13 น. 61.19.xxx.xxx