หนังสือราชการ
 
สธ0238/ว2635 ลว. 22 ธ.ค. 59 - แจ้งการตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช, นพ.สสจ.สุโขทัย, นพ.สสจ.พิษณุโลก, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย
23 ธันวาคม 2559
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
172
(แก้ไข)
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 อธิวัลย์ อินทรง รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 23 ธ.ค. 2559 เวลา 09:57:51 น. 110.77.xxx.xxx
2 นรินทร พุฒสลัด สสจ.สุโขทัย 23 ธ.ค. 2559 เวลา 11:29:10 น. 203.157.xxx.xxx
3 จันฐิมา บุญนิวัฒน์ สสจ.ตาก 23 ธ.ค. 2559 เวลา 11:43:06 น. 203.157.xxx.xxx
4 วรรณพร ภู่ทองเกษ สสจ.ตาก 23 ธ.ค. 2559 เวลา 13:08:46 น. 203.157.xxx.xxx
5 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 23 ธ.ค. 2559 เวลา 14:23:52 น. 61.19.xxx.xxx
6 อัจฉรา น รพ.อุตรดิตถ์ 23 ธ.ค. 2559 เวลา 15:46:13 น. 110.77.xxx.xxx
7 l ; สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 26 ธ.ค. 2559 เวลา 09:31:10 น. 203.157.xxx.xxx
8 0 0 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 26 ธ.ค. 2559 เวลา 10:53:20 น. 203.157.xxx.xxx
9 อินทิรา เทศกุล สสจ.พิษณุโลก 26 ธ.ค. 2559 เวลา 10:55:09 น. 203.157.xxx.xxx
10 อัจฉรา นาคทอง รพ.อุตรดิตถ์ 26 ธ.ค. 2559 เวลา 16:36:23 น. 110.77.xxx.xxx
11 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 1 พ.ค. 2560 เวลา 11:08:44 น. 110.77.xxx.xxx
12 กาญจนา โลหพันธุ์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 27 พ.ย. 2561 เวลา 10:29:15 น. 180.183.xxx.xxx