หนังสือราชการ
 
ด่วนที่สุด สธ 0238/ ว.107 ลว. 13 ม.ค. 60 - ทบทวนแผนงานโครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อขอรับงบประมาณโครงการของกลุ่มจังหวัด
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
13 มกราคม 2560
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
175
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 13 ม.ค. 2560 เวลา 18:00:09 น. 61.19.xxx.xxx
2 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 13 ม.ค. 2560 เวลา 18:29:17 น. 203.157.xxx.xxx
3 Thoranit b สสจ.เพชรบูรณ์ 13 ม.ค. 2560 เวลา 23:10:52 น. 110.77.xxx.xxx
4 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 16 ม.ค. 2560 เวลา 08:44:04 น. 180.183.xxx.xxx
5 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 16 ม.ค. 2560 เวลา 08:51:46 น. 110.77.xxx.xxx
6 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 16 ม.ค. 2560 เวลา 08:53:16 น. 180.183.xxx.xxx
7 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 16 ม.ค. 2560 เวลา 09:02:36 น. 110.77.xxx.xxx
8 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 16 ม.ค. 2560 เวลา 09:05:19 น. 180.183.xxx.xxx
9 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 16 ม.ค. 2560 เวลา 09:09:14 น. 203.157.xxx.xxx
10 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 16 ม.ค. 2560 เวลา 09:14:18 น. 110.77.xxx.xxx
11 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 16 ม.ค. 2560 เวลา 09:34:54 น. 182.53.xxx.xxx
12 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 16 ม.ค. 2560 เวลา 09:43:47 น. 203.157.xxx.xxx
13 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 16 ม.ค. 2560 เวลา 10:14:00 น. 124.122.xxx.xxx
14 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 16 ม.ค. 2560 เวลา 10:50:02 น. 203.157.xxx.xxx
15 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 16 ม.ค. 2560 เวลา 14:14:13 น. 61.7.xxx.xxx
16 วีระพงษ์ ปิ่นเมือง สสจ.เพชรบูรณ์ 16 ม.ค. 2560 เวลา 14:32:42 น. 110.77.xxx.xxx
17 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 16 ม.ค. 2560 เวลา 15:57:48 น. 203.157.xxx.xxx
18 ธิดารัตน์ อินอยู่ รพ.สุโขทัย 16 ม.ค. 2560 เวลา 16:00:52 น. 203.157.xxx.xxx
19 Thoranit Boonkhaeng สสจ.เพชรบูรณ์ 2 ก.พ. 2560 เวลา 17:38:37 น. 203.157.xxx.xxx