หนังสือราชการ
 
สธ 0238/ ว.414 ลว. 22 ก.พ. 60 - ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม palliative care rally 5 จังหวัด
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
22 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
178
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 22 ก.พ. 2560 เวลา 18:56:23 น. 203.157.xxx.xxx
2 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 22 ก.พ. 2560 เวลา 18:57:04 น. 61.19.xxx.xxx
3 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 22 ก.พ. 2560 เวลา 18:57:05 น. 61.19.xxx.xxx
4 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 23 ก.พ. 2560 เวลา 08:19:06 น. 116.58.xxx.xxx
5 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 23 ก.พ. 2560 เวลา 08:19:27 น. 180.183.xxx.xxx
6 นริศรา คล้ายสุวรรณ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 23 ก.พ. 2560 เวลา 08:25:35 น. 124.122.xxx.xxx
7 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 23 ก.พ. 2560 เวลา 08:46:26 น. 110.77.xxx.xxx
8 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 23 ก.พ. 2560 เวลา 08:49:26 น. 203.157.xxx.xxx
9 เพชรนัน ตระกูลพานิช สสจ.เพชรบูรณ์ 23 ก.พ. 2560 เวลา 09:08:50 น. 110.77.xxx.xxx
10 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 23 ก.พ. 2560 เวลา 09:18:18 น. 182.53.xxx.xxx
11 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 23 ก.พ. 2560 เวลา 09:20:56 น. 203.157.xxx.xxx
12 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 23 ก.พ. 2560 เวลา 09:45:31 น. 203.157.xxx.xxx
13 เพชรนัน ตระกูลพานิช สสจ.เพชรบูรณ์ 23 ก.พ. 2560 เวลา 09:52:31 น. 110.77.xxx.xxx
14 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 23 ก.พ. 2560 เวลา 14:59:39 น. 203.157.xxx.xxx