หนังสือราชการ
 
สธ0238/ว460 ลว. 28 ก.พ. 60 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งรองประธานและผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาศัลยกรรม
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, นพ.สสจ.สุโขทัย
28 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
155
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 28 ก.พ. 2560 เวลา 14:09:44 น. 203.157.xxx.xxx
2 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 28 ก.พ. 2560 เวลา 14:44:43 น. 203.157.xxx.xxx
3 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 28 ก.พ. 2560 เวลา 16:01:16 น. 61.19.xxx.xxx
4 วาสนา กิ่งรัก สสจ.เพชรบูรณ์ 4 ส.ค. 2560 เวลา 09:54:47 น. 182.232.xxx.xxx