หนังสือราชการ
 
สธ0227/ว2323 ลว. 1 ก.ย. 60 - ขออนุเคราะห์รถยนต์ราชการ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช
1 กันยายน 2560
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
120
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 1 ก.ย. 2560 เวลา 15:54:43 น. 61.19.xxx.xxx