หนังสือราชการ
 
สธ 0227/ว.2871 ลว. 29 พ.ย. 60 - เชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก 4 ธค
เรียน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.รพ.สุโขทัย, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช, นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
30 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
138
รายละเอียดดังเอกสารแนบ แก้ไขเดือนค่ะใช้ฉบับนี้
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 29 พ.ย. 2560 เวลา 10:40:09 น. 124.122.xxx.xxx
2 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 29 พ.ย. 2560 เวลา 10:48:13 น. 122.154.xxx.xxx
3 พิชิต ปรีชาสัมมกุล สสจ.สุโขทัย 29 พ.ย. 2560 เวลา 11:21:33 น. 203.157.xxx.xxx
4 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 29 พ.ย. 2560 เวลา 11:35:30 น. 110.77.xxx.xxx
5 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 29 พ.ย. 2560 เวลา 11:43:32 น. 203.157.xxx.xxx
6 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 29 พ.ย. 2560 เวลา 11:43:37 น. 61.19.xxx.xxx
7 ณัฐฐศศิ คำชม สสจ.อุตรดิตถ์ 29 พ.ย. 2560 เวลา 13:16:32 น. 122.154.xxx.xxx
8 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 29 พ.ย. 2560 เวลา 13:42:05 น. 203.157.xxx.xxx
9 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 29 พ.ย. 2560 เวลา 14:04:37 น. 203.157.xxx.xxx
10 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 29 พ.ย. 2560 เวลา 17:53:16 น. 203.157.xxx.xxx
11 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 30 พ.ย. 2560 เวลา 08:42:22 น. 203.157.xxx.xxx
12 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 30 พ.ย. 2560 เวลา 09:31:19 น. 203.157.xxx.xxx
13 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 30 พ.ย. 2560 เวลา 09:39:25 น. 203.157.xxx.xxx
14 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 30 พ.ย. 2560 เวลา 10:11:10 น. 124.122.xxx.xxx
15 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 30 พ.ย. 2560 เวลา 11:49:05 น. 110.77.xxx.xxx
16 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 30 พ.ย. 2560 เวลา 13:31:34 น. 171.97.xxx.xxx
17 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 30 พ.ย. 2560 เวลา 16:32:28 น. 122.154.xxx.xxx