คำสั่งราชการ
 
สธ0227/ว2913 ลว. 30 พ.ย. 60 - ส่งคำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.สุโขทัย, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย
30 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
154
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 30 พ.ย. 2560 เวลา 15:14:31 น. 171.97.xxx.xxx
2 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 30 พ.ย. 2560 เวลา 16:08:15 น. 61.7.xxx.xxx
3 วรุนทิพย์ อยู่ชื่น รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 23 ส.ค. 2561 เวลา 14:14:08 น. 124.122.xxx.xxx
4 วรุนทิพย์ อยู่ชื่น รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 23 ส.ค. 2561 เวลา 14:14:10 น. 124.122.xxx.xxx