หนังสือราชการ
 
สธ0227/3106 ลว. 25 ธ.ค. 60 - ด่วนที่สุด ประชุม คกก.วิชาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปฐม 2
เรียน ผอ.รพ.เพชรบูรณ์
25 ธันวาคม 2560
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
82
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 25 ธ.ค. 2560 เวลา 10:14:43 น. 182.53.xxx.xxx