หนังสือราชการ
 
สธ0227/ว3134 ลว. 27 ธ.ค. 60 - เชิญอบรมฟื้นฟูความรู้ case manager ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
27 ธันวาคม 2560
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
101
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 27 ธ.ค. 2560 เวลา 15:34:26 น. 180.183.xxx.xxx
2 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 27 ธ.ค. 2560 เวลา 15:36:57 น. 203.157.xxx.xxx
3 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 27 ธ.ค. 2560 เวลา 15:56:54 น. 203.157.xxx.xxx
4 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 27 ธ.ค. 2560 เวลา 15:59:36 น. 110.77.xxx.xxx
5 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 27 ธ.ค. 2560 เวลา 16:16:13 น. 61.19.xxx.xxx
6 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 27 ธ.ค. 2560 เวลา 17:29:50 น. 119.42.xxx.xxx
7 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 28 ธ.ค. 2560 เวลา 08:47:58 น. 203.157.xxx.xxx
8 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 28 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00:30 น. 182.53.xxx.xxx
9 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 28 ธ.ค. 2560 เวลา 09:27:39 น. 27.145.xxx.xxx
10 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 28 ธ.ค. 2560 เวลา 09:54:34 น. 122.154.xxx.xxx
11 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 28 ธ.ค. 2560 เวลา 11:14:30 น. 203.157.xxx.xxx
12 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 29 ธ.ค. 2560 เวลา 17:19:03 น. 203.157.xxx.xxx