หนังสือราชการ
 
สธ0227/ว3161 ลว. 28 ธ.ค. 60 - ด่วนที่สุด เชิญประชุม SP อุบัติเหตุ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
29 ธันวาคม 2560
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
129
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 29 ธ.ค. 2560 เวลา 08:30:45 น. 159.192.xxx.xxx
2 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 29 ธ.ค. 2560 เวลา 08:49:41 น. 203.157.xxx.xxx
3 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 29 ธ.ค. 2560 เวลา 09:10:16 น. 110.77.xxx.xxx
4 ธีริศรา กระจาด สสจ.เพชรบูรณ์ 29 ธ.ค. 2560 เวลา 09:25:04 น. 203.157.xxx.xxx
5 อินทิรา เทศกุล สสจ.พิษณุโลก 29 ธ.ค. 2560 เวลา 09:41:08 น. 203.157.xxx.xxx
6 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 29 ธ.ค. 2560 เวลา 09:56:13 น. 124.122.xxx.xxx
7 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 29 ธ.ค. 2560 เวลา 10:12:20 น. 182.53.xxx.xxx
8 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 29 ธ.ค. 2560 เวลา 10:22:52 น. 122.154.xxx.xxx
9 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 29 ธ.ค. 2560 เวลา 13:42:30 น. 203.157.xxx.xxx
10 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 29 ธ.ค. 2560 เวลา 13:46:34 น. 61.19.xxx.xxx
11 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 29 ธ.ค. 2560 เวลา 17:26:53 น. 203.157.xxx.xxx
12 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 30 ธ.ค. 2560 เวลา 15:03:23 น. 203.157.xxx.xxx
13 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 3 ม.ค. 2561 เวลา 09:06:14 น. 119.42.xxx.xxx
14 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 3 ม.ค. 2561 เวลา 16:43:33 น. 122.154.xxx.xxx