สรุปวาระการประชุม
 
สธ0227/ว51 ลว. 8 ม.ค. 61 - ขอส่งสรุปประชุมคณะอนุกรรมการ COPD
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
8 มกราคม 2561
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
126
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 8 ม.ค. 2561 เวลา 16:03:50 น. 122.154.xxx.xxx
2 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 8 ม.ค. 2561 เวลา 18:19:39 น. 119.42.xxx.xxx
3 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 9 ม.ค. 2561 เวลา 08:41:31 น. 124.122.xxx.xxx
4 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 9 ม.ค. 2561 เวลา 08:42:41 น. 203.157.xxx.xxx
5 สุภาณี สุขะนาคินทร์ สสจ.อุตรดิตถ์ 1 พ.ค. 2561 เวลา 18:32:43 น. 182.53.xxx.xxx