หนังสือราชการ
 
สธ 0227/ว75 ลว. 9 ม.ค. 61 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2561
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
9 มกราคม 2561
กลุ่มงานอำนวยการ
164
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 9 ม.ค. 2561 เวลา 14:52:55 น. 180.183.xxx.xxx
2 พณาวรรณ มงคล รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 9 ม.ค. 2561 เวลา 15:05:34 น. 110.78.xxx.xxx
3 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 9 ม.ค. 2561 เวลา 15:12:58 น. 203.157.xxx.xxx
4 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 9 ม.ค. 2561 เวลา 15:37:27 น. 203.157.xxx.xxx
5 วรรณพร ภุ่ทองเกษ สสจ.ตาก 9 ม.ค. 2561 เวลา 15:40:33 น. 203.157.xxx.xxx
6 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 9 ม.ค. 2561 เวลา 15:46:27 น. 203.157.xxx.xxx
7 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 9 ม.ค. 2561 เวลา 16:05:14 น. 61.19.xxx.xxx
8 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 10 ม.ค. 2561 เวลา 09:04:37 น. 122.154.xxx.xxx
9 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 10 ม.ค. 2561 เวลา 09:36:54 น. 124.122.xxx.xxx
10 วาสนา กิ่งรัก สสจ.เพชรบูรณ์ 10 ม.ค. 2561 เวลา 09:57:14 น. 203.157.xxx.xxx
11 ประกิต หาญสุภาพ รพ.เพชรบูรณ์ 10 ม.ค. 2561 เวลา 10:50:00 น. 182.53.xxx.xxx
12 วาสนา กิ่งรัก สสจ.เพชรบูรณ์ 10 ม.ค. 2561 เวลา 15:03:50 น. 203.157.xxx.xxx
13 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 10 ม.ค. 2561 เวลา 16:41:48 น. 110.77.xxx.xxx
14 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 11 ม.ค. 2561 เวลา 14:43:02 น. 203.157.xxx.xxx
15 ปุณยนุช คำ สสจ.สุโขทัย 12 ม.ค. 2561 เวลา 10:51:19 น. 182.53.xxx.xxx
16 วาสนา กิ่งรัก สสจ.เพชรบูรณ์ 16 ม.ค. 2561 เวลา 08:59:31 น. 203.157.xxx.xxx