หนังสือราชการ
 
สธ0227/ว81 ลว. 10 ม.ค. 61 - ด่วนที่สุด เลื่อนวันที่ประชุมคณะทำงานวัณโรค
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
10 มกราคม 2561
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
113
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 10 ม.ค. 2561 เวลา 15:26:12 น. 203.157.xxx.xxx
2 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 10 ม.ค. 2561 เวลา 15:36:21 น. 61.19.xxx.xxx
3 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 10 ม.ค. 2561 เวลา 15:40:20 น. 159.192.xxx.xxx
4 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 10 ม.ค. 2561 เวลา 15:58:16 น. 61.19.xxx.xxx
5 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 10 ม.ค. 2561 เวลา 16:01:53 น. 122.154.xxx.xxx
6 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 10 ม.ค. 2561 เวลา 16:42:14 น. 203.157.xxx.xxx
7 วรรณพร ภู่ทองเกษ สสจ.พิษณุโลก 11 ม.ค. 2561 เวลา 09:54:47 น. 203.157.xxx.xxx
8 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 15 ม.ค. 2561 เวลา 13:36:28 น. 180.183.xxx.xxx
9 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 22 ม.ค. 2561 เวลา 10:28:03 น. 110.77.xxx.xxx