หนังสือราชการ
 
สธ0227/82 ลว. 10 ม.ค. 61 - ด่วนที่สุด เลื่อนวันที่ประชุมคณะทำงานวัณโรค
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช
10 มกราคม 2561
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
84
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 10 ม.ค. 2561 เวลา 15:38:05 น. 61.19.xxx.xxx
2 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 10 ม.ค. 2561 เวลา 16:35:46 น. 61.19.xxx.xxx