หนังสือราชการ
 
พล 0032.1/ว141 ลว. 10 ม.ค. 61 - รับสมัครคัดเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
11 มกราคม 2561
กลุ่มงานอำนวยการ
154
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 11 ม.ค. 2561 เวลา 15:07:55 น. 203.157.xxx.xxx
2 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 11 ม.ค. 2561 เวลา 15:14:05 น. 203.157.xxx.xxx
3 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 11 ม.ค. 2561 เวลา 15:30:38 น. 203.157.xxx.xxx
4 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 11 ม.ค. 2561 เวลา 15:34:32 น. 124.122.xxx.xxx
5 นฤมล สีใจคำ รพ.แม่สอด 11 ม.ค. 2561 เวลา 15:41:47 น. 159.192.xxx.xxx
6 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 11 ม.ค. 2561 เวลา 15:49:47 น. 61.19.xxx.xxx
7 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 11 ม.ค. 2561 เวลา 16:00:25 น. 110.77.xxx.xxx
8 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 11 ม.ค. 2561 เวลา 16:04:48 น. 203.157.xxx.xxx
9 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 11 ม.ค. 2561 เวลา 16:09:06 น. 110.77.xxx.xxx
10 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 11 ม.ค. 2561 เวลา 16:43:25 น. 110.77.xxx.xxx
11 วาสนา กิ่งรัก สสจ.เพชรบูรณ์ 12 ม.ค. 2561 เวลา 08:24:27 น. 203.157.xxx.xxx
12 รวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 12 ม.ค. 2561 เวลา 09:02:15 น. 203.157.xxx.xxx
13 ปิยะวรรณ์ คำโน รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 12 ม.ค. 2561 เวลา 09:07:30 น. 110.78.xxx.xxx
14 วรรณพร ภู่ทองเกษ สสจ.ตาก 12 ม.ค. 2561 เวลา 10:34:04 น. 203.157.xxx.xxx
15 ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล รพ.เพชรบูรณ์ 12 ม.ค. 2561 เวลา 10:41:51 น. 182.53.xxx.xxx
16 ปุณยนุช คำมา สสจ.สุโขทัย 12 ม.ค. 2561 เวลา 10:49:26 น. 182.53.xxx.xxx
17 Thoranit Boonkhaeng สสจ.เพชรบูรณ์ 12 ม.ค. 2561 เวลา 10:50:30 น. 203.157.xxx.xxx
18 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 12 ม.ค. 2561 เวลา 13:40:35 น. 182.53.xxx.xxx
19 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 14 ม.ค. 2561 เวลา 19:49:10 น. 182.53.xxx.xxx
20 มนตรี ม่วงแกม รพ.อุตรดิตถ์ 16 ม.ค. 2561 เวลา 10:58:54 น. 110.77.xxx.xxx