หนังสือราชการ
 
ที่สธ 0227/96 ลว. 12 ม.ค. 61 - เชิญประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช
12 มกราคม 2561
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
48
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 12 ม.ค. 2561 เวลา 11:32:31 น. 61.19.xxx.xxx
2 สุภาณี สุขะนาคินทร์ สสจ.อุตรดิตถ์ 4 มิ.ย. 2561 เวลา 16:44:32 น. 122.154.xxx.xxx