หนังสือราชการ
 
ที่สธ 0227/ว151 ลว. 17 ม.ค. 61 - ส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
17 มกราคม 2561
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
110
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 18 ม.ค. 2561 เวลา 08:38:52 น. 180.183.xxx.xxx
2 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 18 ม.ค. 2561 เวลา 08:45:41 น. 110.77.xxx.xxx
3 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 18 ม.ค. 2561 เวลา 08:55:27 น. 203.157.xxx.xxx
4 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 18 ม.ค. 2561 เวลา 08:57:28 น. 124.122.xxx.xxx
5 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 18 ม.ค. 2561 เวลา 08:57:56 น. 110.77.xxx.xxx
6 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 18 ม.ค. 2561 เวลา 09:42:04 น. 203.157.xxx.xxx
7 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 18 ม.ค. 2561 เวลา 10:35:48 น. 203.157.xxx.xxx
8 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 18 ม.ค. 2561 เวลา 11:31:25 น. 203.157.xxx.xxx
9 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 18 ม.ค. 2561 เวลา 11:43:17 น. 61.19.xxx.xxx
10 เชาวฤทธิ์ฺ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 18 ม.ค. 2561 เวลา 14:16:19 น. 182.53.xxx.xxx