คำสั่งราชการ
 
สธ0227/ว135 ลว. 17 ม.ค. 61 - แจ้งคำสั่ง One Day surgery
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
18 มกราคม 2561
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
146
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 18 ม.ค. 2561 เวลา 08:44:12 น. 110.77.xxx.xxx
2 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 18 ม.ค. 2561 เวลา 08:57:08 น. 203.157.xxx.xxx
3 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 18 ม.ค. 2561 เวลา 09:01:42 น. 124.122.xxx.xxx
4 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 18 ม.ค. 2561 เวลา 10:36:41 น. 203.157.xxx.xxx
5 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 18 ม.ค. 2561 เวลา 11:29:17 น. 203.157.xxx.xxx
6 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 18 ม.ค. 2561 เวลา 15:37:44 น. 122.154.xxx.xxx
7 ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล รพ.เพชรบูรณ์ 30 ม.ค. 2561 เวลา 08:59:24 น. 182.53.xxx.xxx
8 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 21 ก.พ. 2561 เวลา 17:03:47 น. 203.157.xxx.xxx
9 พิมพ์ทิพย์ ยาตรา รพ.พุทธชินราช 16 มี.ค. 2561 เวลา 15:49:13 น. 61.19.xxx.xxx
10 นางสาวปรียารัตน์ ฟักทองอยู่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 20 พ.ย. 2561 เวลา 15:40:50 น. 61.19.xxx.xxx
11 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 5 ม.ค. 2562 เวลา 09:20:11 น. 61.19.xxx.xxx
12 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 19 ม.ค. 2562 เวลา 08:02:20 น. 61.19.xxx.xxx