สรุปวาระการประชุม
 
สธ0227/ว346 ลว. 6 ก.พ. 61 - ส่งสรุปรายงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่1_2561
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
6 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
164
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 6 ก.พ. 2561 เวลา 11:17:46 น. 203.157.xxx.xxx
2 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 6 ก.พ. 2561 เวลา 11:19:41 น. 110.78.xxx.xxx
3 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 6 ก.พ. 2561 เวลา 13:30:36 น. 124.122.xxx.xxx
4 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 6 ก.พ. 2561 เวลา 14:05:55 น. 203.157.xxx.xxx
5 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 6 ก.พ. 2561 เวลา 14:29:52 น. 203.157.xxx.xxx
6 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 7 ก.พ. 2561 เวลา 16:15:43 น. 116.58.xxx.xxx
7 นันทนา เอี่ยมรักษา รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 9 ก.พ. 2561 เวลา 09:18:09 น. 124.122.xxx.xxx
8 สุภาณี สุขะนาคินทร์ สสจ.อุตรดิตถ์ 1 พ.ค. 2561 เวลา 18:28:01 น. 182.53.xxx.xxx
9 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 29 มิ.ย. 2561 เวลา 11:50:26 น. 159.192.xxx.xxx