หนังสือราชการ
 
สธ 0227/434 ลว. 12 ก.พ. 61 - ขอรับการสนับสนุนรถยนต์ราชการ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช
12 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มงานอำนวยการ
97
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 12 ก.พ. 2561 เวลา 19:36:24 น. 61.19.xxx.xxx