ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์ การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัล ชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
108
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. 4. แบบเสนอชื่อ 61
  2. 3. คู่มือคัดเลือก 61
  3. 1. แจ้งการสรรหา รางวัลชัยนาทนเรนทร 61