หนังสือราชการ
 
ด่วนที่สุด สธ 0227/ว439 ลว. 13 ก.พ. 61 - ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมการบริหารจัดการแผนกฉุกเฉิน (Emergency Department Management) สำหรับบุคลากรแพทย์
เรียน ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช
13 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
105
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 นริศรา คล้ายสุวรรณ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 13 ก.พ. 2561 เวลา 16:35:03 น. 124.122.xxx.xxx
2 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 13 ก.พ. 2561 เวลา 16:37:57 น. 122.154.xxx.xxx
3 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 13 ก.พ. 2561 เวลา 16:38:59 น. 61.19.xxx.xxx
4 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 13 ก.พ. 2561 เวลา 17:38:30 น. 116.58.xxx.xxx