หนังสือราชการ
 
สธ 0238/ว 84 ลว. 19 ม.ค. 59 - ขอเชิญเข้ารับการอบรม
เรียน นพ.สสจ.อุตรดิตถ์
19 มกราคม 2559
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
192
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สาริศา เอกธันยาภัทร์ สสจ.อุตรดิตถ์ 20 ม.ค. 2559 เวลา 08:50:05 น. 203.157.xxx.xxx
2 สาริศา เอกธันยาภัทร์ สสจ.อุตรดิตถ์ 20 ม.ค. 2559 เวลา 08:53:42 น. 203.157.xxx.xxx
3 เกตสุดา ฉ่ำแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 20 ม.ค. 2559 เวลา 08:59:29 น. 203.157.xxx.xxx
4 สาริศา เอกธันยาภัทร์ สสจ.อุตรดิตถ์ 20 ม.ค. 2559 เวลา 09:19:47 น. 203.157.xxx.xxx
5 วรรณพร ภู่ทองเกษ สสจ.ตาก 20 ม.ค. 2559 เวลา 12:07:42 น. 203.157.xxx.xxx