หนังสือราชการ
 
สธ0227/2965 ลว. 26 ก.ย. 61 - ขอความอนุเคราะห์
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช
26 กันยายน 2561
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
76
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 26 ก.ย. 2561 เวลา 20:01:27 น. 61.19.xxx.xxx
2 เบญจมาภรณ์ บุญเรือง สสจ.ตาก 27 ก.ย. 2561 เวลา 16:40:42 น. 203.157.xxx.xxx