หนังสือราชการ
 
สธ0227/ว3038 ลว. 4 ต.ค. 61 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการสายงานเภสัชกรชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง เขตสุขภาพที่ 2
เรียน ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, นพ.สสจ.สุโขทัย, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.พิษณุโลก
4 ตุลาคม 2561
กลุ่มงานอำนวยการ
128
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 4 ต.ค. 2561 เวลา 11:16:02 น. 118.172.xxx.xxx
2 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 4 ต.ค. 2561 เวลา 11:25:40 น. 122.154.xxx.xxx
3 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 4 ต.ค. 2561 เวลา 12:10:55 น. 203.157.xxx.xxx
4 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 4 ต.ค. 2561 เวลา 14:37:07 น. 110.77.xxx.xxx
5 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 4 ต.ค. 2561 เวลา 15:05:46 น. 180.183.xxx.xxx
6 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 4 ต.ค. 2561 เวลา 15:21:30 น. 122.154.xxx.xxx
7 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 4 ต.ค. 2561 เวลา 15:26:27 น. 203.157.xxx.xxx
8 มาลินี โตวนิชย์ รพ.อุตรดิตถ์ 5 ต.ค. 2561 เวลา 10:36:19 น. 122.154.xxx.xxx
9 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 8 ต.ค. 2561 เวลา 10:22:06 น. 203.157.xxx.xxx
10 ปุณยนุช คำมา สสจ.สุโขทัย 11 ต.ค. 2561 เวลา 10:10:23 น. 118.174.xxx.xxx
11 ธันตพร นิยมกูล สสจ.สุโขทัย 15 พ.ย. 2561 เวลา 10:51:12 น. 203.157.xxx.xxx