สรุปวาระการประชุม
 
สธ0227/ว3079 ลว. 10 ต.ค. 61 - ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 8/2561 สสจ รพศ รพท
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
12 ตุลาคม 2561
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
196
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 10 ต.ค. 2561 เวลา 09:44:44 น. 203.157.xxx.xxx
2 วันทนีย์ อ่อนนวล รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 10 ต.ค. 2561 เวลา 09:50:11 น. 122.154.xxx.xxx
3 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 10 ต.ค. 2561 เวลา 11:29:19 น. 124.122.xxx.xxx
4 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 10 ต.ค. 2561 เวลา 12:15:22 น. 61.19.xxx.xxx
5 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 10 ต.ค. 2561 เวลา 14:54:59 น. 203.157.xxx.xxx
6 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 10 ต.ค. 2561 เวลา 15:38:48 น. 122.154.xxx.xxx
7 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 10 ต.ค. 2561 เวลา 15:41:04 น. 122.154.xxx.xxx
8 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 10 ต.ค. 2561 เวลา 16:16:43 น. 122.154.xxx.xxx
9 ปณิตา ภุมรินทร์พงศ์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 10 ต.ค. 2561 เวลา 18:02:33 น. 180.183.xxx.xxx
10 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 11 ต.ค. 2561 เวลา 08:42:53 น. 118.172.xxx.xxx
11 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 11 ต.ค. 2561 เวลา 09:34:22 น. 118.172.xxx.xxx
12 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 11 ต.ค. 2561 เวลา 10:54:59 น. 203.157.xxx.xxx
13 kate chupan รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 11 ต.ค. 2561 เวลา 11:03:05 น. 124.122.xxx.xxx
14 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 11 ต.ค. 2561 เวลา 11:11:40 น. 203.157.xxx.xxx
15 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 11 ต.ค. 2561 เวลา 11:27:53 น. 110.77.xxx.xxx
16 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 11 ต.ค. 2561 เวลา 11:58:25 น. 203.157.xxx.xxx
17 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 11 ต.ค. 2561 เวลา 13:42:34 น. 203.157.xxx.xxx
18 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 11 ต.ค. 2561 เวลา 13:43:51 น. 203.157.xxx.xxx
19 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 12 ต.ค. 2561 เวลา 08:31:31 น. 118.172.xxx.xxx
20 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 12 ต.ค. 2561 เวลา 10:29:41 น. 203.157.xxx.xxx
21 010 00 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 12 ต.ค. 2561 เวลา 11:39:36 น. 122.154.xxx.xxx
22 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 12 ต.ค. 2561 เวลา 11:56:47 น. 203.157.xxx.xxx
23 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 12 ต.ค. 2561 เวลา 13:22:35 น. 122.154.xxx.xxx
24 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 12 ต.ค. 2561 เวลา 13:43:38 น. 124.122.xxx.xxx
25 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 12 ต.ค. 2561 เวลา 15:13:05 น. 203.157.xxx.xxx
26 kate chupan รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 12 ต.ค. 2561 เวลา 21:49:28 น. 124.122.xxx.xxx
27 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 14 ต.ค. 2561 เวลา 10:21:54 น. 159.192.xxx.xxx
28 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 15 ต.ค. 2561 เวลา 10:00:05 น. 182.53.xxx.xxx
29 00 00 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:27:43 น. 203.157.xxx.xxx
30 สุภาณี สุขะนาคินทร์ สสจ.อุตรดิตถ์ 17 ต.ค. 2561 เวลา 21:53:44 น. 182.53.xxx.xxx
31 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 30 ต.ค. 2561 เวลา 19:25:06 น. 180.183.xxx.xxx
32 ปริพัฒน์ ผาทา สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 21 พ.ย. 2561 เวลา 02:36:50 น. 61.19.xxx.xxx
33 ศิริวรรณ สีสุข สสจ.อุตรดิตถ์ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 18:44:18 น. 122.154.xxx.xxx
34 00 00 สสจ.เพชรบูรณ์ 14 ธ.ค. 2561 เวลา 14:09:48 น. 203.157.xxx.xxx
35 พิมพ์ทิพย์ ยาตรา รพ.พุทธชินราช 9 ม.ค. 2562 เวลา 13:18:07 น. 61.19.xxx.xxx
36 พิมพ์ทิพย์ ยาตรา รพ.พุทธชินราช 9 ม.ค. 2562 เวลา 13:18:49 น. 61.19.xxx.xxx
37 อรณิชชา รอดสิน สสจ.พิษณุโลก 6 มี.ค. 2562 เวลา 17:17:14 น. 203.157.xxx.xxx