หนังสือราชการ
 
สธ0227/ว3098 ลว. 11 ต.ค. 61 - ขอสำรวจข้อมูลการใช้ถุงบรรจุโลหิต
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
11 ตุลาคม 2561
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
85
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 11 ต.ค. 2561 เวลา 16:02:46 น. 122.154.xxx.xxx
2 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 11 ต.ค. 2561 เวลา 16:04:23 น. 180.183.xxx.xxx
3 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 11 ต.ค. 2561 เวลา 16:14:25 น. 203.157.xxx.xxx
4 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 11 ต.ค. 2561 เวลา 16:17:06 น. 203.157.xxx.xxx
5 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 11 ต.ค. 2561 เวลา 16:19:25 น. 122.154.xxx.xxx
6 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 11 ต.ค. 2561 เวลา 17:04:06 น. 61.19.xxx.xxx
7 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 11 ต.ค. 2561 เวลา 18:14:09 น. 203.157.xxx.xxx
8 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 12 ต.ค. 2561 เวลา 08:26:36 น. 118.172.xxx.xxx
9 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 12 ต.ค. 2561 เวลา 09:37:13 น. 124.122.xxx.xxx
10 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 12 ต.ค. 2561 เวลา 10:27:58 น. 203.157.xxx.xxx
11 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 12 ต.ค. 2561 เวลา 11:41:37 น. 122.154.xxx.xxx
12 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 16 ต.ค. 2561 เวลา 09:46:50 น. 203.157.xxx.xxx